Polityka Prywatności

Ochrona Danych Osobowych

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności zgodną z Europejskim Rozporządzeniem
o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Są to dokładne informacje dla Państwa, kto jest
administratorem Państwa danych osobowych, jak nasza firma zabezpiecza Państwa dane
osobowe, jakie dane są zbierane i w jakim celu. Zaznaczamy również jakie przysługują Państwu
prawa odnośnie ochrony Państwa danych, które przetwarzamy i z kim można skontaktować się
w przypadku pytań lub wątpliwości.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak możecie Państwo
skontaktować się z nami w sprawie ich przetwarzania?

Administratorem Państwa danych jest GOŚCINIEC RATAJEWSKA HALINA, Wólka 17b,
20-258 Lublin 62

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami drogą
mailową na adres restauracja@gosciniec-lublin.pl

2. Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Przetwarzamy dwie główne kategorie danych: dane handlowe osobowe i dane firmowe.
Dane handlowe osobowe służą nam tylko i wyłącznie do kontaktów handlowych / biznesowych
oraz na potrzeby mailingu, który wysyłamy z informacjami aktualizującymi w zakresie nowych
ofert czy promocji, nie częściej niż raz na miesiąc .
Dane handlowe osobowe, które zbieramy w naszej bazie to:
– mail,
– imię i nazwisko (jeżeli zostało nam przekazane),
– stanowisko / dział (jeżeli zostało nam przekazane),
– numer telefonu (jeżeli został nam przekazany),
– dodatkowe informację odnośnie zastępstwa / nieobecności, zrealizowanych projektów,
interesujących tematów szkoleniowych itp. (jeżeli zostało nam przekazane).
Dane firmowe służą nam tylko i wyłącznie do wystawiana faktur. Dane są nam przekazywane
przez Klientów, dla których już realizujemy nasze usługi i tylko te firmy w naszej bazie mają te
dane uzupełnione.
Dane firmowe, które zbieramy w naszej bazie to:
– pełna nazwa firmy,
– adres,
– NIP,
– numer telefonu,
– adres strony internetowej.

3. Komu udostępniamy Państwa dane?

Nie udostępniamy i nie sprzedajemy Państwa danych żadnym innym podmiotom
gospodarczym.
Jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to
uprawnione organy państwowe, a w szczególności: Policja, Prokuratura, Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane przetwarzamy do momentu odwołania zgody przez Państwa, nie krócej niż w terminie
wymaganym przez przepisy prawa.

5. Jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych
osobowych?

Macie Państwo prawo dostępu do danych – możecie uzyskać wgląd do swoich danych, uzyskać
informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o
odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania danych, o prawach przysługujących
Państwu na mocy RODO oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przetwarzaniem
Państwa danych.

Macie Państwo prawo do sprostowania danych – zaktualizowania, sprostowania i uzupełnienia
przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w dowolnym momencie mogą
Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania jakiś określonych danych. Jeżeli zgłosicie
Państwo takie żądanie nie będziemy uwzględniać tych danych w prowadzonych przez nas
kontaktach handlowych.

Macie Państwo prawo do wypisania z bazy – w dowolnym momencie mogą Państwo zażądać
wypisania się z naszego mailingu (nie będą Państwo otrzymywać żadnych informacji od nas).

6. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Nasze bazy oraz sprzęt są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi standardami. Dostępu ani
wglądu do bazy danych nie mają osoby nieupoważnione.

7. Zmiany w Polityce Prywatności.

W zależności od bieżących potrzeb i wymagań możemy zmieniać i uzupełniać naszą Politykę
Prywatności.